Indlæg af Bo Daugaard

,

LUNA – generalforsamling og energikonsulent

28 marts 2023 – kl. 23:45 Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og […]

,

Bosætning som folkesport

Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde? Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet fællesskaber. Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen ”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk” […]

LUNA AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG

Bestyrelsen i foreningen LUNA glæder sig over, at det i 2022 er muligt at afholde en ordinærgeneralforsamling efter vedtægterne, i april måned.  ”Der er kandidater til alle tillidsposter i og omkringbestyrelsen, så i kan trygt komme; ingen grund til bekymring om at blive valgt til noget man ikke har lysttil.”, siger Kirsten Olsen fra LUNA. […]

Indvielse af Nørre Alslev Hundepark

Foreningen LUNA inviterer til officiel indvielse af Nørre Alslev Hundepark lørdag den 29. januar 2022 kl.13.00 – alle er velkomne! Program for indvielse af Nørre Alslev HundeparkAlle tider er ca. tider. KL: 13.00 Velkomst v. Flemming Ulka, formand LUNA KL: 13.05 Tale og klip af snor v. borgmester Simon Hansen KL: 13.15- ca. 14.30 Fri […]

HUNDEPARK på vej i Nørre Alslev

Hvis du har undret dig over pælene på det grønne område ved Helene Strangesvej, så er det forklaringen … Hundeparken bliver etableret i den nordlige del af det grønne ved Helene Strangesvej, og kommunen har sat pæle op for at afmærke området. Parken får 2 klaplåger, hvor den ene vil være tæt ved parkeringspladserne bag […]

LUNA Ordinær Generalforsamling

Tirsdag 8. juni 2020 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café Dagsorden:1) Valg af stemmetællere2) Valg af dirigent3) Formandens beretning4) Regnskabsaflæggelse5) Behandling af indkomne forslag6) Fastsættelse af kontingent7) Godkendelse af budget8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode – 3 i ulige år)9) 2 suppleanter (1-årig periode)10) Valg af 1 revisor (2-årig periode) – ikke aktuel […]

NYT fra LUNA – uge 16 2021

Bevægelsesparkens fase 2 er nu nået dertil, at LUNA har fået input fra flere forskellige interessenter. ”Vi ersuperglade for alle input, og heldigvis vil det være muligt at imødekomme flere aspekter eller dele afforslagene”, fortæller Kirsten Olsen (SoMe-redaktør for LUNA).Næste step er møde med Uniqa, hvor de specifikke ændringsforslag/tilføjelser bliver drøftet, så Uniqa kanopdatere både […]

LUNAs generalforsamling udsættes

Generalforsamlingen som ville være blevet afholdt d. 27/4 kl. 19:00, udsættes på ubestemt tid grundet det nuværende forsamlingsforbud. Mere info følger senere.

Bevægelsesparken fase 2 er på tegnebrættet

“Vi glæder os til at komme i gang med næste etape”, udtaler Flemming Ulka, der er formand for foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev). Firmaet Uniqua er valgt mellem 4 firmaer, der alle havde lavet nogle virkelig flotte og inspirerende oplæg. “Nu bliver det mere detaljeret, der skal detailplanlægges i de forskellige områder […]

LUNA – Generalforsamling, ny bestyrelse, nye projekter i støbeskeen

Foreningen LUNA afholdt generalforsamling den 26. august 2020. Dagsordenen indeholdt bl.a. ændring af vedtægter, nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.   ”Vi glæder os over de nye og stærke kræfter i og omkring bestyrelsen. De har alle børn i børnehave- og /eller skolealderen og har erfaring med bestyrelsesarbejde fra andre sammenhænge. Det er en vigtig udvikling, […]