Så er det blevet tid til nyhedsbrev. Næste gang vi udkommer igen, er til sommer.

Der er desværre ikke sket så meget synligt fra LUNA´s side det sidste stykke tid. Vi har brugt hele andet halvår af 2023 på at lave forarbejde til det vi håbede, som skulle blive til 2. del af Bevægelsesparken. Vi har ventet spændt på vores ansøgning hos kommunen. En ansøgning, vi har brugt de sidste 1½ år på at lave forabejde hos og med kommunen. Vi har holdt møder med forvaltningen, politiske udvalg og fået positive tilkendegivelser hele tiden. Når man så står på målstergen, og skal bevillige os penge, som en statkapital, til at danne grundlag for yderligere fondsansøgninger, ja så fattes kommunen penge. Vores endelige afslag på ansøgningen, fik vi først her omkring årsskiftet.

Det har bragt os i en ny situation i bestyrelsen, om hvad vil vi så ?? Her har vi på årets første møde i januar besluttet, at henlægge 2. del af Bevæglesesparken, for til gengæld at give os i kast med et nyt og andet projekt. Vi har beslutet at arbejde på en ”pump track bane” i stedet. Denne beslutning, fordi vi har en forventning om, at vi lettere kan skaffe fondsmidler og startkapital til sådan en bane uden økonomisk hjælp fra kommunen. Så vi er nu i de indledende faser med dette projekt. Der kan øvrigt ses mere om projektet på vores hjemmeside LU-NA.dk

Selv om der ikke er sket synlige ting i Nørre Alslev, der kan tilskrives LUNA´s arbejde, så har vi det sidste halve år arbejdet på en opdatering af vores hjemmeside, så vi nu mener den er tidssvarende.

Vi har også stadig gang i arbejdet om Nørre Alslev stierne med 3 forskellige afstande og ruter, som nærmer sig sin afslutning. Der er ved at blive lavet nogle skilte med tekst. Det er vores tidligere bestyrelsesmedlem Kirsten Olsen, som repræsenteret os i en arbejdsgruppe unden for LUNA.

LUNA var også repræsenteret med en stand til skolefesten på skolen. Vi fik mange besøg og gode snakke og nye medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes i hallens kantine ons d. 17. april, så sæt allerede kryds i kalenderen der.

Ring eller skriv gerne til os, hvis I brænder inde med en idé , eller andet, som kunne være i LUNA´s interesse.

 

Venlig hilsen

LUNA, fmd Thomas Huge

21435925