Deltagere: Nick Lyng (næstformand), Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Benjamin R. Jacobsen

 

 • Bordet rund
  1. Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev Stierne – der laves en rute med 8 punkter – ruten er fastlagt, de er nu i gang med at lave de 8 beskrivelser. K har spurgt til at anvende vores YouTube kanal. Vi beslutter hurtigt, at det må hun gerne, det er et godt projekt, som vi gerne vil være en del af.

Stierne bør være klar engang i foråret.

 1. T fra kommunen har– vedrørende tilflytter arrangement – Louise skriver til hende hurtigst muligt.
 2. Louise: Skolen har droppet Rynkebyløbet – påtænker at finde på en anden model – måske i samarbejde med os – Louise følger op ved næste bestyrelsesmøde på skolen.
 • Status fra kommunen vedrørende ansøgning, vi har fået afslag, hvad gør vi nu?

Vi er skuffet – der har været mange møder. Vi er hverken kommet i betragtning eller kommet i spil ved forhandlingerne. Vi har endnu ikke fået det officielle afslag. Det er ikke bragt i spil af CR, direktøren for kultur og fritid.

Thomas har talt med M centerchef for skoleområdet. Der er afsat 250.000kr som er momsen af et forventet byggearbejde på 1mio.

Det er lidt bittert for os lige nu.

Det er oplagt, at vi tager fat i pumptrack banen nu. Det er oplagt, nu hvor fase 2 ikke længere er i spil.

LAK er oplagt at søge om – vi skal være klar allerede i det nye år.

Lokale anlægsfond også godt sted at søge midler.

Alle tegninger, tilladelser og priser skal opdateres så vi kan komme videre med projektet.

Vi sætter Bo på sagen.

Vedligeholdelse af pumptracken – hvem har den forpligtigelse.

 • fremvisning af nuværende bevægelsespark 5/10 (TH, Nick)

Vi vælger ikke at deltage i dette arrangement, men da det drejer sig om ”underholdning” af 30 mand fra kommunen.

Det er en temadag for kommunen for at vise, hvad pengene som bevilliges af kommunen, bliver brugt til.

Nick og Thomas har valgt at sige nej tak til deltagelse i dette arrangement.

 • Underskrifter bank

Følgende mangler at skrive under: Martin, Martin og Bo

 • Status hjemmeside (MB) – beskrivelser af Benjamin og Thomas mangler.

Opdatering af hjemmesiden – nyheder – Luna til skolefest på Nørre Alslev skole. Lave et dele link til Facebook – så vi der kan vise at vi deltager ved skolefesten.

 • Nyhedsbrev

Er skrevet – nu skal det ud… Martin har (vist nok) skabelonen klar. Følge op via kasseren, der har alle mailadresser.

Når nyhedsbrevet er udsendt på mail. Når nyhedsbrevet er sendt på mail, skal det på hjemmesiden og derefter kan vi dele via facebook.

 • mulighed for reklamefilm (BJ)

Har en kontakt der gerne vil lave en reklamefilm. Filmen er gratis, hvis hun må dele den på sin hjemmeside.

En præsentation af os – om Luna. Noget vi evt. kan bruge på hjemmesiden og som del af vores fondssøgninger.

Vi siger Ja-tak. Benjamin følger op.

 • stand ved skolefesten på NAS

Thomas kan deltage, Louise kan runde – men ikke stå fast, da hun også skal stå i drikkevarebod med skolebestyrelsen. Vi har brug for mindst én mere, der kan deltage.

Louise har skrevet til skolen for at få pladsen som sidste år.

Vi har brug for flyers – som sidste år – kan de skaffes? Dem som vi brugte i forbindelse med generalforsamlingen.

Hvis Bo kan deltage – kan han så have pc med igen? Tanken er, at vi fortæller om pumptracken – at fase 2 ikke bliver til noget nu og måske fortæller om alt det andet spændende vi laver herunder stierne, som også var nævnt ved generalforsamlingen.

  1. Der skal følges op på bevægelsesparkens vedligeholdelse

 

Næste møde tirsdag 7/11 19.30

 

 • punkter til kommende møder
  1. Pumptrack banen v. Bo Daugaard
  2. ”Luna prisen”. Denne kunne gives for byens ildsjæl, bedste sportspræstation eller andet. En ide vi skal drøfte nærmere – for at få flere deltagere til GF. – Med fokus på ildsjæle
  3. Linkedin
  4. Se på dagsorden for generalforsamlingen
  5. Synlighed – kan vi evt. have et skilt – lysskilt (Bo har tidligere haft en ide) Banner op i NAB osv.
  6. Følge op på vedtægterne
  7. Fra generalforsamlingen: familieabonnement – pris for en familie 150kr
  8. Sti til Gåbense – Gåbense/Storstrømsbro

 

Referat LUNA bestyrelsesmøde tirsdag 22.08 2023 kl. 19.00 (først bevægelsesparken dernæst Gåbense Strandvej 39)

 

Deltagere: Bo Daugaard, Martin Funk Håkonsson (kasserer), Benjamin R. Jacobsen, Nick Lyng (næstformand9, Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Martin Hartmann Bornebusch, Ronni Jensen (suppleant) og Bjarne Wulff (suppleant)

 

 • Bordet rundt
 • formanden takker for godt arrangement i sommers.
 • Bo lufter en ide på det område mellem den nye og gamle Storstrømsbro, han har allerede forsøgt at lufte sin ide i facebookgruppen ”den nye Storstrømsbro”. Nordfalsters strandpark – med alt hvad der hører til af strandlig hygge, ishus, god sandstrand mm. Bo har fået positive tilkendegivelser – måske en ide til LUNA. Bo vil i første omgang tage kontakt til kommunen og vejdirektoratet for at undersøge hvad planen er med området.
 • Louise følger op vedrørende bosætningsarrangementet – da hun ved, at det er en del af sparekataloget.
 • Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev stierne – de har fået tilladelse til at bruge det gamle kommunelogo – og ruten vil blive markeret med fodspor.
 • Status fra kommunen

Umiddelbart er der ikke afsat penge til vores projekt i kommunen, Thomas har været kommunens budget igennem for at se om vi er der. Thomas har telefonmøde i morgen. Thomas vil gøre sit til at holde os til. Man må ikke spare på anlægsbudgettet, det er bestemt. VI afventer udfaldet af det møde.

Der skal over de næste år spares rigtig mange penge i kommunen og det vil kunne mærkes over alt.

Svømmehallen – der er lavet en stor fejlberegning og den er derfor ikke længere en del af kataloget. Man ville evt. gerne gøre den privatejet. Her vil det være oplagt at hallen og svømmehallen bliver slået sammen.

Fodboldbanernes vedligeholdelse er også bragt i spil – Thomas har kontaktet bestyrelsen i fodboldklubben for at spørge til vedligehold. Bo fortæller, at fodboldklubben har robotplæneklippere. Ronni fortæller at kommunen kun står for græsslåning.

 • Status vedr. MB – Thomas har forhandlet med hende – men hun har nu meddelt at hun pga. sygdom ikke kan påtage sig at hjælpe os. Thomas havde forhandlet sig frem til 25 timers vejledning til en pris af 33.000 +moms.

TKR – fundraiser, skal vi evt. kontakte ham? Skal vi høre MB, hvem hun henviser til?

Det aftales at Thomas kontakter TKR, da han selv har taget kontakt til Bo 1/6 og lagt op til at han kan hjælpe os. Vi afventer et udspil fra ham.