Foreningen LUNA afholdt generalforsamling den 26. august 2020. Dagsordenen indeholdt bl.a. ændring af vedtægter, nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

”Vi glæder os over de nye og stærke kræfter i og omkring bestyrelsen. De har alle børn i børnehave- og /eller skolealderen og har erfaring med bestyrelsesarbejde fra andre sammenhænge. Det er en vigtig udvikling, da det er dem og deres børn, der skal benytte området de næste mange år”, udtaler Flemming Ulka, der er ny formand i LUNA.  

Der er flere nye og spændende projekter på vej. Vi glæder os til at løfte sløret for næste fase af Bevægelsesparken, når vi er nået lidt længere i planlægningen. Vi håber, at disse projekter på den lange bane kan medvirke positivt på tilflytning og bosætning i Nørre Alslev og omegn, fortsætter Flemming Ulka. 

LUNA’ nye bestyrelse konstituerede sig, umiddelbart efter generalforsamlingen, nu med 5 medlemmer. Der skal lyde en stor tak for samarbejdet til, de nu tidligere bestyrelsesmedlemmer, Andreas Hermansen, Carsten Petersen og Tom Ellerød. Nogle af dem har været med helt fra den spæde start, hvor repræsentanter fra Nørre Alslev Skole, svømmehallen og NAIK’s bestyrelse gik sammen om dette samskabelsesprojekt.  

Bo Daugaard Jørgensen fortsætter i bestyrelsen, nu som næstformand og tovholder på ét af de projekter, der er i støbeskeen. På kassererposten overtager Martin Funk Håkonsson fra Andreas Hermansen, der fortsætter på posten som web-ansvarlig af www.lu-na.dk. Nørre Alslev Skoles skolebestyrelse er nu repræsenteret ved Nick Lyng, der er suppleant, derudover er Henrik Vestergaard ny suppleant.