Sæt dit præg på lokalområdet og deltag når LUNA – foreningen for liv og udvikling i Nørre Alslev afholder generalforsamling
Onsdag d. 17. april kl. 19.00 i Nørre Alslev Boldklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
• 1. Valg af stemmetællere  
• 2. Valg af dirigent  
• 3. Formandens beretning  
• 4. Regnskabs aflæggelse 
• 5. Behandling af indkomne forslag  
• 6. Fastsættelse af kontingent  
• 7. Godkendelse af budget  
• 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år) 
• 9. 2 suppleanter (1 årig periode) 
• 10. Valg af 2 revisorer (2 årig med valg hhv. lige og ulige år)  
• 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1 årig periode) 
• 12. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 4, stk. 5, være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.   

Velkommen d. onsdag d. 17. april kl. 19.00

Nørre Alslev Boldklub
Nørre Alslev Stationsvej 3a
4840 Nørre Alslev

Tilskud fra Strakspuljen 2019Det er med stor glæde foreningen LUNA har modtaget besked fra Strakspuljen, at de yder tilskud til Nørre Alslev Bevægelsespark. Strakspuljen hører under Guldborgsund Kommune og yder tilskud til initiativer, som kan sætte gang i eller understøtte lokale aktiviteter og samarbejde.