NYT fra LUNA – uge 16 2021

Bevægelsesparkens fase 2 er nu nået dertil, at LUNA har fået input fra flere forskellige interessenter. ”Vi er
superglade for alle input, og heldigvis vil det være muligt at imødekomme flere aspekter eller dele af
forslagene”, fortæller Kirsten Olsen (SoMe-redaktør for LUNA).
Næste step er møde med Uniqa, hvor de specifikke ændringsforslag/tilføjelser bliver drøftet, så Uniqa kan
opdatere både tegninger og pris.

I LUNA lægger vi vægt på at fase 2, ligesom fase 1, bliver et sted som byens borgere oplever som deres,
så det både bliver brugt flittigt og passet på, og dermed er et attraktivt område, som alle aldersgrupper
har lyst at besøge. Desuden er det vigtigt for vores lokalområde, at vi har gode faciliteter til skolens børn, så
Nørre Alslev også fremover vil tiltrække børnefamilier og være en by i vækst.