Nr. Alslev Stierne

 

En flok ildsjæle fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening på Nordfalster, Nørre Alslev Spejderne og LUNA, er gået sammen om etablering af stier i Nr. Alslev. Den første af flere stier er under etablering. Vi forventer at den første rute – Nr. Alslev By-rute – er færdigetableret i 2024. Der bliver flere steder på ruterne mulighed for at blive klogere på Nørre Alslev – både før og nu, med skilte og QR-koder hvor man kan læse/se/høre mere, hvis man bliver endnu mere nysgerrig.

Stadsarkivet har givet lov at benytte byvåbenet fra den tidligere Nørre Alslev Kommune som kendemærke for stierne. Der vil blive lagt fodspor til at følge ruten rundt i byen, i det gamle byvåbens farver.

 

Nr. Alslev By-rute

Planlagte stop på ruten: Knud Olsensgade/Gåbensevej, Biblioteket/Gåbensevej, Nr. Alslev Kirke/v. den store låge, Fodgængerovergangen v. Møllegården, Nr. Alslev Bevægelsespark/ Skole/hal, Nordfalsters arkiv/Jernbanegade, Vandkunsten/Nr. Alslev Langgade/Kjæpgårdsvej, Ibsens Mose

 

læse mere om konceptet her: