Referat fra den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

 

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

 

 1. Valg af stemmetællere
  1. Morten Jensen
  2. Nick Lyng
 2. Valg af dirigent
  1. Anders Holstener
  2. Indkaldelse er sket efter vedtægterne. Udsendt via sociale medier 1.april 2024.
 • Generalforsamlingen er efter vedtægterne beslutningsdygtig.
 1. Dagsordenen er også efter vedtægterne.
 2. Afstemning under punkt 8 er efter simpelt flertal.
 1. Formandens beretning (Se den nedenfor)

  1. Kommentarer – der spørges ind til pumptrack banen – Bo Daugaard forklarer og viser inspirationsvideo.
  2. Kommentarer på/ ros til det store arbejde med at skaffe medlemmer og synlighed.
 • Vigtigt, at der også er fokus på nye boliger i byen. Nye boliger giver nye borgere i byen. Thomas Huge kommentere herpå. Han ved, at der er vedtaget lokalplaner, hvor der er tilladelse til at bygge nye boliger. Vi har i LUNA også kontaktet kommunen vedrørende Langgade 31 (den gamle biograf) med henblik på en afklaring af bygningen, der pt ikke pryder byen.
 1. Nye parker – Vennerslund – der er fonde knyttet hertil, vær opmærksom på der kan være penge at hente her.
 2. Kommentar fra Flemming Johnsen; Dengang vi gik fra Nørre Alslev kommune til Guldborgsund kommune, var vi en gruppe borgere, der etablerede en gruppe, der minder om LUNA. Jeg er glad for, at med LUNA, er der kommet en gruppe, der ønsker at gøre opmærksom på vores område og tale vores bys sag.
 3. For at få større indflydelse – er vi nødt til at gøre os selv stærkere.
 • Måske vi skal være bedre til at gøre opmærksomme på os selv – på anden måde. Måske skal vi være en del af lektiehjælp, computerhjælp osv. Der kan være ildsjæle rundt om, måske vi på den måde kan skabe opmærksomhed på og om LUNA.
 • Forlang at der indsættes nye ruder i ødelagte bygninger på hovedgaden.

Beretningen er taget til efterretning

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet godkendes
 2. Behandling af indkomne forslag *
  1. Ikke aktuelt, da der ikke er indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent
  1. Privatperson – 100 kr.
  2. Erhverv/forening – 500 kr.
  3. Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ved sidste års generalforsamling blev der foreslået et familiekontingent – det har bestyrelsen drøftet og besluttet ikke at indføre.

Kontingentet vedtages

 1. Godkendelse af budget
  1. Budgettet fremlægges – Det ender med et underskud på 9.000kr, da vi ønsker at afsætte 10.000kr til professionel hjælp til fondsansøgning.
  2. Spørgsmål: må LUNA lave et arrangement, hvor vi indsamler/tjener penge til foreningen.
 • Flemming – Hallen ønsker at være samarbejdende i arrangementer for byen, herunder musik/foredrag osv. Thomas svarer – det er også det jeg har nævnt i min beretning – måske LUNA kan være samlende i sådanne arrangementer.
 1. En oplægsholder til generalforsamlingen
 2. Budgettet godkendes
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  1. Nick Lyng – genvalg
  2. Louise Harder – genvalg
  3. Thomas Huge – genvalg
  4. Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg

Thomas 10 stemmer

Morten 8 stemmer

Nick 10 stemmer

Louise 10 stemmer

Birgith 1 stemme

Peter 1 stemme

 1. 2 suppleanter (1årig periode)
  1. Birgith 1.suppleant
  2. Grace 2.suppleant

Peter 4 stemmer

Birgith 10 stemmer

Grace 6 stemmer.

 1. Valg af 1 revisorer (2årig periode)
  1. Lena Havsten – modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
  1. Peter Hallev
 3. Eventuelt
  1. Flemming orienterer om en samtale som han har haft sammen med Nick Lyng og Thomas Huge og Lars Jensen (formanden for hallen). Hallen ønsker at bygge hal og svømmehal sammen. Flemming og Lars var til et godt og konstruktivt møde på kommunen. Byen mangler et forsamlingshus. Et sted, hvor byens borgere kan mødes, kan holde deres fester. På det møde blev vi opfordret til at samarbejde med LUNA om pumptrackbanen. Flemming og Lars udarbejder ansøgningen, hvor vi sammen søger et fælles projekt.

Vi mangler et sted, hvor man kan få en kop kaffe, forældre der venter på børn til sport kan mødes.

 

Folkeskoven der er plantet bag fodboldbanen, området er blevet udvidet. – LUNA vil blande sig i den debat og bør byde ind.

 

Nørre Alslev stierne – er nu næsten helt færdigt. Kirsten Olesen har repræsenteret LUNA i det arbejde. Forventet åbning slutningen af august.

 

 

Den nye bestyrelse

 

Formand: Thomas Huge

Næstformand: Nick Lyng

Sekretær: Louise Harder

Kasser: Morten Jensen

 

 

Birgith – melder sig klar til at træde til på suppleantposten om et år.

Bliv en del af forandringen i Nørre Alslev!

Er du passioneret omkring byudvikling og drømmer om at sætte et varigt præg på lokalsamfundet? Så er det måske dig, vi leder efter! Foreningen LUNA, som står bag en række innovative og spændende byfornyelsesprojekter i Nørre Alslev på Falster, søger nu et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant. Vi er en forening, der brænder for at udvikle og fremhæve vores bys unikke kvaliteter og muligheder. Vores mål er at skabe et levende, attraktivt og bæredygtigt bymiljø, hvor både fastboende og besøgende kan trives.

Hvem er vi?

Foreningen LUNA har siden sin stiftelse arbejdet målrettet med byfornyelse og udviklingsprojekter i Nørre Alslev. Vi tror på, at det lokale er nøglen til bæredygtig vækst og fællesskab. Gennem vores projekter har vi skabt nye mødesteder, grønne oaser og kulturelle initiativer, der sammen styrker byens identitet og samhørighed. Vores arbejde er drevet af passion, engagement og et stærkt fællesskab.

Hvem søger vi?

 • Du har en stærk interesse for byudvikling, bæredygtighed eller kulturelle projekter.
 • Du er proaktiv, løsningsorienteret og god til at samarbejde.
 • Du har lyst til at bidrage med din viden, tid og energi for at gøre en forskel i Nørre Alslev.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Muligheden for at være med til at forme fremtidens Nørre Alslev.
 • Et engageret og støttende fællesskab, hvor dine idéer og initiativer er værdsatte.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde og netværksdannelse.
 • Indflydelse på lokale udviklingsprojekter og initiativer.

Sådan ansøger du

Er du interesseret i at blive en del af LUNA’s bestyrelse eller ønsker at vide mere om suppleantposten? Send os en hilsen i nedenstående kontaktformular, hvor du fortæller lidt om dig og hvorfor du ønsker at bidrage til Nørre Alslevs lokalsamfund.

Du er også meget velkommen til at skrive til formand: Thomas Huge på mail: formand@lu-na.dk  eller ringe på telefon: (+45) 21 43 59 25

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i vores fællesskab!

Gør en forskel – sammen kan vi skabe et levende og bæredygtigt Nørre Alslev!

 

  28 marts 2023 - kl. 23:45

  Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

  Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

  Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
  • 2 suppleanter (1-årig periode)
  • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
  • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
  • Eventuelt   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Send til formand@lu-na.dk   

  Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
  Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
  alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
  fællesskaber.

  Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
  ”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

  Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
  foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
  Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
  Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

  Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
  Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
  ikke garantere at der er kaffe/kage.

  Bestyrelsen i foreningen LUNA glæder sig over, at det i 2022 er muligt at afholde en ordinær
  generalforsamling efter vedtægterne, i april måned.  ”Der er kandidater til alle tillidsposter i og omkring
  bestyrelsen, så i kan trygt komme; ingen grund til bekymring om at blive valgt til noget man ikke har lyst
  til.”, siger Kirsten Olsen fra LUNA.

  Vi har været så heldige, at iværksætter og foredragsholder Martin Witt kunne lokkes til Nørre Alslev. Martin
  står bag børnebogen om Hvalen Walter, og i sine foredrag prøver han konsekvent at overbevise deltagerne
  om, at der er altid en grund til at smile.

  Deltagerne på generalforsamlingen kan forvente at møde en passioneret foredragsholder, der indlevende
  fortæller om livet som YES-MAN og iværksætter på godt og ondt. Martin var godt på vej mod de 30 år, og
  troede han havde helt styr på sit liv, – sådan går det ikke altid – heldigvis. En krise får vendt op og ned på
  Martins liv, og kaster ham i en helt ny retning. Et liv som Yes-man er begyndt og skaber helt nye muligheder
  og oplevelser.  
  Hele omdrejningspunktet er vigtigheden i at være tro mod sig selv og altid finde en grund til at smile.

  Se YouTube links her under:
  https://www.youtube.com/watch?v=XxktujgntmU&authuser=1
  https://www.youtube.com/watch?v=slkzA2cbOxs&authuser=1

  LUNA har oprettet en begivenhed på Facebook, som vi håber at folk vil benytte til tilmelding, så vi er sikre
  på at have kaffe og stole til alle.

  Generalforsamling og foredrag ligger tidligt i år. Det er for at ramme uden om perioden med konfirmationer
  og andre arrangementer, som vi ved finder sted i lokalområdet. Forhåbentligt vil det derfor resultere i stor
  deltagelse til generalforsamlingen og det efterfølgende gratis foredrag. Det er ikke et krav at være medlem
  af foreningen LUNA for at deltage (dog nødvendigt for stemmeret til generalforsamlingen).
  LUNA’s bestyrelse håber, at Nørre Alslev og omegn har lyst at støtte foreningens arbejde med et
  medlemskab, uanset om de deltager i generalforsamlingen – det betyder meget for foreningen LUNA, at vi
  kan vise, at der er medlemmer, som bakker op om vores arbejde.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 6. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.
  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af stemmetællere  
  2. Valg af dirigent   
  3. Formandens beretning   
  4. Regnskabsaflæggelse  
  5. Behandling af indkomne forslag   
  6. Fastsættelse af kontingent   
  7. Godkendelse af budget   
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)  
  9. 2 suppleanter (1-årig periode)  
  10. Valg af 1 revisorer (2-årig periode) 
  11. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig periode)  
  12. Eventuelt   
    
   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før
   generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk


  Foreningen LUNA inviterer til officiel indvielse af Nørre Alslev Hundepark lørdag den 29. januar 2022 kl.
  13.00 – alle er velkomne!

  Program for indvielse af Nørre Alslev Hundepark
  Alle tider er ca. tider.

  • KL: 13.00 Velkomst v. Flemming Ulka, formand LUNA
  • KL: 13.05 Tale og klip af snor v. borgmester Simon Hansen
  • KL: 13.15- ca. 14.30 Fri leg i hundeparken – Hotdogs til hundenes tobenede venner fra Pølsevognen.

  Vi er rigtig glade for at vores nye borgmester, Simon Hansen, har tid og lyst at deltage i den officielle
  indvielse. Efter den officielle del med taler og klip af snor, er der fri leg for hunde og deres ejere. 

  Der er arrangeret pølsevogn fra “Hos Kim”, Vordingborg, der kommer og serverer hotdogs.
  Vores lokale “REMA1000” har sponseret vand og frugt.
  Vores lokale “Home Made Bakery Nr. Alslev” har sponsoreret kringle.
  Dyrlæge, Christina Krarup fra Skyggedahl Dyreklinik, stiller op med en lille konkurrence og en snak samt dialog.

  Vi kan allerede nu se at der taget rigtig godt imod hundeparken. Der er imidlertid stadig småjusteringer
  med hegnet som vi arbejder på kommer på plads inden den officielle indvielse.

  Støtte til Pølsevognen har fået fra Strakspuljen v/Guldborgsund Kommune. Tusinde tak for det!
  #voresguldborgsund

  Hvis du har undret dig over pælene på det grønne område ved Helene Strangesvej,

  så er det forklaringen …

  Hundeparken bliver etableret i den nordlige del af det grønne ved Helene Strangesvej, og kommunen har sat pæle op for at afmærke området. Parken får 2 klaplåger, hvor den ene vil være tæt ved parkeringspladserne bag biblioteket. Den anden ved starten af grusstien, for enden af Apotekergade. Disse er afmærket med to pæle. Området bliver på 2500 kvm.

  Derudover vil der blive lavet en servicelåge samt blive opstillet bord-/bænkesæt og skraldespande inde på området. Kig forbi og få en fornemmelse af endnu et godt tiltag i vores dejlige by.

  “Ideen om at etablere et fritløbsområde/en hundepark for byens firbenet venner startede for lidt over et år siden”, fortæller Bo Daugaard, næstformand i foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev (LUNA). Bo havde læst, at daværende udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, Peter Bring-Larsen, havde udtalt, at der var hundeparker på tegnebrættet, blandt andet i Nørre Alslev (der var på det tidspunkt etableret 3 i Guldborgsund Kommune). Samarbejdet mellem kommunen og borgerne handler både om planlægning, men også den rent praktiske udførelse i forbindelse med etableringen og derfor er det vigtigt, at der er lokale aktører med til at udføre opgaven.

  “Jeg har derfor snakket med en del hundeejere i byen og luftet tanken for dem. Det kom der en masse positive snakke ud af og jeg fornemmede hurtigt, at det var en ide vi skulle arbejde videre med”, fortsætter Bo Daugaard.

  Hundeparker er skudt op rigtigt mange steder i Danmark og ideen om at få etableret et område i Nørre Alslev tog til. Byen har ikke et sted, hvor man kan lade sin hund løbe frit, hvor der er plads til bjæf og leg sammen med andre hunde, uden at skulle være nervøs for at hunden stikker af. Her skal være både fri leg og gode forhold for hunde og deres tobenede venner. 

  Peter Bring-Larsen har tidligere udtalt, at Guldborgsund Kommune er virkelig glade for den effekt, de nuværende hundeparker har. Hundeparkerne har skabt helt nye fællesskaber for mennesker, der ellers aldrig havde mødt hinanden. Det er dét, Guldborgsund Kommune ønsker at understøtte ved at etablere flere hundeparker. 

  I foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev (LUNA) bliver der arbejdet for, at byen er i en fortsat god og positiv udvikling. “Vi glæder os over at der bliver etableret en hundepark. Det vil være et plus for byens hundeejere, samtidig kan det være en af de ekstra ting, der kan være med til at flere vælger Nørre Alslev og vi dermed er med til at fremme bosætningen i Guldborgsund Kommune”, slutter Bo Daugaard

  Tirsdag 8. juni 2020 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

  Dagsorden:
  1) Valg af stemmetællere
  2) Valg af dirigent
  3) Formandens beretning
  4) Regnskabsaflæggelse
  5) Behandling af indkomne forslag
  6) Fastsættelse af kontingent
  7) Godkendelse af budget
  8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode – 3 i ulige år)
  9) 2 suppleanter (1-årig periode)
  10) Valg af 1 revisor (2-årig periode) – ikke aktuel i 2021
  11) Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
  12) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send forslag til “formand@lu-na.dk”.

  Tilmelding via kasserer@lu-na.dk – så vi sikrer at kunne overholde de, til den tid, gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.

  Tilmeldingsfristen er senest 7/6-21.

  Efter generalforsamlingen fortæller foreningen om Fase 2 i bevægelsesparken og hvilke andre projekter Foreningen LUNA er med i for at skabe Liv og Udvikling i Nørre Alslev.

  Bevægelsesparkens fase 2 er nu nået dertil, at LUNA har fået input fra flere forskellige interessenter. ”Vi er
  superglade for alle input, og heldigvis vil det være muligt at imødekomme flere aspekter eller dele af
  forslagene”, fortæller Kirsten Olsen (SoMe-redaktør for LUNA).
  Næste step er møde med Uniqa, hvor de specifikke ændringsforslag/tilføjelser bliver drøftet, så Uniqa kan
  opdatere både tegninger og pris.

  I LUNA lægger vi vægt på at fase 2, ligesom fase 1, bliver et sted som byens borgere oplever som deres,
  så det både bliver brugt flittigt og passet på, og dermed er et attraktivt område, som alle aldersgrupper
  har lyst at besøge. Desuden er det vigtigt for vores lokalområde, at vi har gode faciliteter til skolens børn, så
  Nørre Alslev også fremover vil tiltrække børnefamilier og være en by i vækst.

  Generalforsamlingen som ville være blevet afholdt d. 27/4 kl. 19:00, udsættes på ubestemt tid grundet det nuværende forsamlingsforbud. Mere info følger senere.