28 marts 2023 - kl. 23:45

Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
 • 2 suppleanter (1-årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
 • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
 • Eventuelt   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
Send til formand@lu-na.dk   

Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
fællesskaber.

Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
ikke garantere at der er kaffe/kage.

Bestyrelsen i foreningen LUNA glæder sig over, at det i 2022 er muligt at afholde en ordinær
generalforsamling efter vedtægterne, i april måned.  ”Der er kandidater til alle tillidsposter i og omkring
bestyrelsen, så i kan trygt komme; ingen grund til bekymring om at blive valgt til noget man ikke har lyst
til.”, siger Kirsten Olsen fra LUNA.

Vi har været så heldige, at iværksætter og foredragsholder Martin Witt kunne lokkes til Nørre Alslev. Martin
står bag børnebogen om Hvalen Walter, og i sine foredrag prøver han konsekvent at overbevise deltagerne
om, at der er altid en grund til at smile.

Deltagerne på generalforsamlingen kan forvente at møde en passioneret foredragsholder, der indlevende
fortæller om livet som YES-MAN og iværksætter på godt og ondt. Martin var godt på vej mod de 30 år, og
troede han havde helt styr på sit liv, – sådan går det ikke altid – heldigvis. En krise får vendt op og ned på
Martins liv, og kaster ham i en helt ny retning. Et liv som Yes-man er begyndt og skaber helt nye muligheder
og oplevelser.  
Hele omdrejningspunktet er vigtigheden i at være tro mod sig selv og altid finde en grund til at smile.

Se YouTube links her under:
https://www.youtube.com/watch?v=XxktujgntmU&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=slkzA2cbOxs&authuser=1

LUNA har oprettet en begivenhed på Facebook, som vi håber at folk vil benytte til tilmelding, så vi er sikre
på at have kaffe og stole til alle.

Generalforsamling og foredrag ligger tidligt i år. Det er for at ramme uden om perioden med konfirmationer
og andre arrangementer, som vi ved finder sted i lokalområdet. Forhåbentligt vil det derfor resultere i stor
deltagelse til generalforsamlingen og det efterfølgende gratis foredrag. Det er ikke et krav at være medlem
af foreningen LUNA for at deltage (dog nødvendigt for stemmeret til generalforsamlingen).
LUNA’s bestyrelse håber, at Nørre Alslev og omegn har lyst at støtte foreningens arbejde med et
medlemskab, uanset om de deltager i generalforsamlingen – det betyder meget for foreningen LUNA, at vi
kan vise, at der er medlemmer, som bakker op om vores arbejde.

LUNA indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 6. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.
Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af stemmetællere  
 2. Valg af dirigent   
 3. Formandens beretning   
 4. Regnskabsaflæggelse  
 5. Behandling af indkomne forslag   
 6. Fastsættelse af kontingent   
 7. Godkendelse af budget   
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)  
 9. 2 suppleanter (1-årig periode)  
 10. Valg af 1 revisorer (2-årig periode) 
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig periode)  
 12. Eventuelt   
   
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før
  generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk


Foreningen LUNA inviterer til officiel indvielse af Nørre Alslev Hundepark lørdag den 29. januar 2022 kl.
13.00 – alle er velkomne!

Program for indvielse af Nørre Alslev Hundepark
Alle tider er ca. tider.

 • KL: 13.00 Velkomst v. Flemming Ulka, formand LUNA
 • KL: 13.05 Tale og klip af snor v. borgmester Simon Hansen
 • KL: 13.15- ca. 14.30 Fri leg i hundeparken – Hotdogs til hundenes tobenede venner fra Pølsevognen.

Vi er rigtig glade for at vores nye borgmester, Simon Hansen, har tid og lyst at deltage i den officielle
indvielse. Efter den officielle del med taler og klip af snor, er der fri leg for hunde og deres ejere. 

Der er arrangeret pølsevogn fra “Hos Kim”, Vordingborg, der kommer og serverer hotdogs.
Vores lokale “REMA1000” har sponseret vand og frugt.
Vores lokale “Home Made Bakery Nr. Alslev” har sponsoreret kringle.
Dyrlæge, Christina Krarup fra Skyggedahl Dyreklinik, stiller op med en lille konkurrence og en snak samt dialog.

Vi kan allerede nu se at der taget rigtig godt imod hundeparken. Der er imidlertid stadig småjusteringer
med hegnet som vi arbejder på kommer på plads inden den officielle indvielse.

Støtte til Pølsevognen har fået fra Strakspuljen v/Guldborgsund Kommune. Tusinde tak for det!
#voresguldborgsund

Hvis du har undret dig over pælene på det grønne område ved Helene Strangesvej,

så er det forklaringen …

Hundeparken bliver etableret i den nordlige del af det grønne ved Helene Strangesvej, og kommunen har sat pæle op for at afmærke området. Parken får 2 klaplåger, hvor den ene vil være tæt ved parkeringspladserne bag biblioteket. Den anden ved starten af grusstien, for enden af Apotekergade. Disse er afmærket med to pæle. Området bliver på 2500 kvm.

Derudover vil der blive lavet en servicelåge samt blive opstillet bord-/bænkesæt og skraldespande inde på området. Kig forbi og få en fornemmelse af endnu et godt tiltag i vores dejlige by.

“Ideen om at etablere et fritløbsområde/en hundepark for byens firbenet venner startede for lidt over et år siden”, fortæller Bo Daugaard, næstformand i foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev (LUNA). Bo havde læst, at daværende udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, Peter Bring-Larsen, havde udtalt, at der var hundeparker på tegnebrættet, blandt andet i Nørre Alslev (der var på det tidspunkt etableret 3 i Guldborgsund Kommune). Samarbejdet mellem kommunen og borgerne handler både om planlægning, men også den rent praktiske udførelse i forbindelse med etableringen og derfor er det vigtigt, at der er lokale aktører med til at udføre opgaven.

“Jeg har derfor snakket med en del hundeejere i byen og luftet tanken for dem. Det kom der en masse positive snakke ud af og jeg fornemmede hurtigt, at det var en ide vi skulle arbejde videre med”, fortsætter Bo Daugaard.

Hundeparker er skudt op rigtigt mange steder i Danmark og ideen om at få etableret et område i Nørre Alslev tog til. Byen har ikke et sted, hvor man kan lade sin hund løbe frit, hvor der er plads til bjæf og leg sammen med andre hunde, uden at skulle være nervøs for at hunden stikker af. Her skal være både fri leg og gode forhold for hunde og deres tobenede venner. 

Peter Bring-Larsen har tidligere udtalt, at Guldborgsund Kommune er virkelig glade for den effekt, de nuværende hundeparker har. Hundeparkerne har skabt helt nye fællesskaber for mennesker, der ellers aldrig havde mødt hinanden. Det er dét, Guldborgsund Kommune ønsker at understøtte ved at etablere flere hundeparker. 

I foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev (LUNA) bliver der arbejdet for, at byen er i en fortsat god og positiv udvikling. “Vi glæder os over at der bliver etableret en hundepark. Det vil være et plus for byens hundeejere, samtidig kan det være en af de ekstra ting, der kan være med til at flere vælger Nørre Alslev og vi dermed er med til at fremme bosætningen i Guldborgsund Kommune”, slutter Bo Daugaard

Tirsdag 8. juni 2020 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode – 3 i ulige år)
9) 2 suppleanter (1-årig periode)
10) Valg af 1 revisor (2-årig periode) – ikke aktuel i 2021
11) Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
12) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send forslag til “formand@lu-na.dk”.

Tilmelding via kasserer@lu-na.dk – så vi sikrer at kunne overholde de, til den tid, gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.

Tilmeldingsfristen er senest 7/6-21.

Efter generalforsamlingen fortæller foreningen om Fase 2 i bevægelsesparken og hvilke andre projekter Foreningen LUNA er med i for at skabe Liv og Udvikling i Nørre Alslev.

Bevægelsesparkens fase 2 er nu nået dertil, at LUNA har fået input fra flere forskellige interessenter. ”Vi er
superglade for alle input, og heldigvis vil det være muligt at imødekomme flere aspekter eller dele af
forslagene”, fortæller Kirsten Olsen (SoMe-redaktør for LUNA).
Næste step er møde med Uniqa, hvor de specifikke ændringsforslag/tilføjelser bliver drøftet, så Uniqa kan
opdatere både tegninger og pris.

I LUNA lægger vi vægt på at fase 2, ligesom fase 1, bliver et sted som byens borgere oplever som deres,
så det både bliver brugt flittigt og passet på, og dermed er et attraktivt område, som alle aldersgrupper
har lyst at besøge. Desuden er det vigtigt for vores lokalområde, at vi har gode faciliteter til skolens børn, så
Nørre Alslev også fremover vil tiltrække børnefamilier og være en by i vækst.

Generalforsamlingen som ville være blevet afholdt d. 27/4 kl. 19:00, udsættes på ubestemt tid grundet det nuværende forsamlingsforbud. Mere info følger senere.

“Vi glæder os til at komme i gang med næste etape”, udtaler Flemming Ulka, der er formand for foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev). Firmaet Uniqua er valgt mellem 4 firmaer, der alle havde lavet nogle virkelig flotte og inspirerende oplæg.

“Nu bliver det mere detaljeret, der skal detailplanlægges i de forskellige områder – er det præcis det forslag, eller hvad skal justeres? ”, Flemming fortsætter: “Planen er, at der bliver truffet beslutning om, hvilke ideer og ønsker, der skal med i de nye tegninger / prisoverslag, når vi har modtaget input medio april.”

LUNA er i øjeblikket i dialog med foreninger og nogle af de lokale borgere, der i dag benytter Bevægelsesparken og selvfølgelig Nørre Alslev skole, herunder elevrådet og ungdomsskolen. Alle er velkomne til at komme med input (formand@lu-na.dk). Flemming pointerer: “Vi kan ikke love, at vi kan imødekomme alle de ideer og forslag der kommer, men vi vil tage dem seriøst i de endelige overvejelser. Det er vigtigt for os, at det fortsat er et område, som kan blive til glæde for alle, og dermed et område vi hjælper hinanden med at passe på.”

Det gamle stadion får nyt liv, blandt de vigtige kriterier til oplægget var atletik, fodbold, “den røde tråd” på skolen og med “fase 1” af Nørre Alslev Bevægelsespark.

Foreningen LUNA afholdt generalforsamling den 26. august 2020. Dagsordenen indeholdt bl.a. ændring af vedtægter, nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

”Vi glæder os over de nye og stærke kræfter i og omkring bestyrelsen. De har alle børn i børnehave- og /eller skolealderen og har erfaring med bestyrelsesarbejde fra andre sammenhænge. Det er en vigtig udvikling, da det er dem og deres børn, der skal benytte området de næste mange år”, udtaler Flemming Ulka, der er ny formand i LUNA.  

Der er flere nye og spændende projekter på vej. Vi glæder os til at løfte sløret for næste fase af Bevægelsesparken, når vi er nået lidt længere i planlægningen. Vi håber, at disse projekter på den lange bane kan medvirke positivt på tilflytning og bosætning i Nørre Alslev og omegn, fortsætter Flemming Ulka. 

LUNA’ nye bestyrelse konstituerede sig, umiddelbart efter generalforsamlingen, nu med 5 medlemmer. Der skal lyde en stor tak for samarbejdet til, de nu tidligere bestyrelsesmedlemmer, Andreas Hermansen, Carsten Petersen og Tom Ellerød. Nogle af dem har været med helt fra den spæde start, hvor repræsentanter fra Nørre Alslev Skole, svømmehallen og NAIK’s bestyrelse gik sammen om dette samskabelsesprojekt.  

Bo Daugaard Jørgensen fortsætter i bestyrelsen, nu som næstformand og tovholder på ét af de projekter, der er i støbeskeen. På kassererposten overtager Martin Funk Håkonsson fra Andreas Hermansen, der fortsætter på posten som web-ansvarlig af www.lu-na.dk. Nørre Alslev Skoles skolebestyrelse er nu repræsenteret ved Nick Lyng, der er suppleant, derudover er Henrik Vestergaard ny suppleant.