Vi i LUNA har indgået en samarbejdsaftale med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om at være tovholdere for tryghedsambasadøre i vores område. Men hvad er så en tryghedsambasadør? Og hvad går det egentligt ud på? 

Tryghedsambassadør
Flere borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds har oplevelsen af, at politiet er kommet langt væk fra dem og deres hverdag. Det kan være med til at skabe en risiko for, at der opstår utryghed og utilfredshed, og udfordre politiets muligheder for at arbejde forebyggende i samarbejde med borgerne. Det er Politiets ønske, at borgerne i højere grad skal opleve en høj grad af tryghed og et nærværende politi i øjenhøjde. Derfor indgår Politiet partnerskaber med Tryghedsambassadører. Tryghedsambassadørerne indgår i dialog med politiet om lokal relevante informationer, faktuelle oplysninger om politiets arbejde og viden, der kan hjælpe med at skabe eller bevare tryghed blandt borgerne.

Hvad er en Tryghedsambassadør?
En tryghedsambassadør er en borger, som på en eller anden vis har en rækkevidde i et lokalt netværk. Via dette netværk har ambassadøren mulighed for at videreformidle informationer om politiets arbejde, advarsler, kampagner mv. Derudover har man som tryghedsambassadør mulighed for at kontakte det lokale politi, man har indgået en aftale med, hvis man selv eller andre fra lokalområdet oplever ændringer i normalbilledet, hvis der opstår utryghed eller der er generelle spørgsmål. Alle tryghedsambassadører indgår en partnerskabsaftale med Politiet, hvori de nærmere retningslinjer for samarbejdet er angivet.

Kontakt til politiet?
Politiets sædvanlige praksis for borgeranmeldelser og/eller borgernes behov for akut hjælp altid går forud for aftalen indgået mellem Ambassadør og Politi. Det betyder, at borgere, der har akut behov for hjælp, altid skal ringe 1-1-2 (Alarmcentralen). Borgere der har behov for service eller assistance i forbindelse med en anmeldelse skal altid ringe 1-1-4 (Politiets Servicecenter). Ambassadørens forpligtelse og/eller mulighed for at kontakte Politiet er begrænset til generelle, afklarende spørgsmål og information, der kan have betydning for at skabe eller bevare tryghed i lokalsamfundet. Hvis en tryghedsambassadør skal lave en anmeldelse, så er det på fuldt ud samme betingelser som for enhver anden borger. Der tilkommer ikke tryghedmasbassadører særlige beføjelser eller pligter i sådanne sammenhænge.

Har du/i interesse i at være tryghedsambassadør, kontakt da LUNA’s formand Bo Daugaard på mail: mail@lu-na.dk eller telefon 28601672.

Det er med glæde at kunne berette, at vi officielt har fået byggetilladelsen til at gå igang med bevægelsesparkens fase 1, som er området hvor den gamle SFO bygning stod, imellem Nørre Alslev Skole og vores idræts hal.

Vi er nu igang med at sammensætte udbudsmaterialet så vi kan vælge hvem der skal være entreprenører. Men for at vi skal komme i mål, mangler vi stadigt de sidste midler. Alt støtte er kærkomment, både privat, kommunalt og fra erhvervslivet. Men vi skal nok komme i mål, for vi vil dette her projekt 110%.