28 marts 2023 - kl. 23:45

Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
 • 2 suppleanter (1-årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
 • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
 • Eventuelt   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
Send til formand@lu-na.dk   

Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
fællesskaber.

Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
ikke garantere at der er kaffe/kage.