LUNA AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG

Bestyrelsen i foreningen LUNA glæder sig over, at det i 2022 er muligt at afholde en ordinær
generalforsamling efter vedtægterne, i april måned.  ”Der er kandidater til alle tillidsposter i og omkring
bestyrelsen, så i kan trygt komme; ingen grund til bekymring om at blive valgt til noget man ikke har lyst
til.”, siger Kirsten Olsen fra LUNA.

Vi har været så heldige, at iværksætter og foredragsholder Martin Witt kunne lokkes til Nørre Alslev. Martin
står bag børnebogen om Hvalen Walter, og i sine foredrag prøver han konsekvent at overbevise deltagerne
om, at der er altid en grund til at smile.

Deltagerne på generalforsamlingen kan forvente at møde en passioneret foredragsholder, der indlevende
fortæller om livet som YES-MAN og iværksætter på godt og ondt. Martin var godt på vej mod de 30 år, og
troede han havde helt styr på sit liv, – sådan går det ikke altid – heldigvis. En krise får vendt op og ned på
Martins liv, og kaster ham i en helt ny retning. Et liv som Yes-man er begyndt og skaber helt nye muligheder
og oplevelser.  
Hele omdrejningspunktet er vigtigheden i at være tro mod sig selv og altid finde en grund til at smile.

Se YouTube links her under:
https://www.youtube.com/watch?v=XxktujgntmU&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=slkzA2cbOxs&authuser=1

LUNA har oprettet en begivenhed på Facebook, som vi håber at folk vil benytte til tilmelding, så vi er sikre
på at have kaffe og stole til alle.

Generalforsamling og foredrag ligger tidligt i år. Det er for at ramme uden om perioden med konfirmationer
og andre arrangementer, som vi ved finder sted i lokalområdet. Forhåbentligt vil det derfor resultere i stor
deltagelse til generalforsamlingen og det efterfølgende gratis foredrag. Det er ikke et krav at være medlem
af foreningen LUNA for at deltage (dog nødvendigt for stemmeret til generalforsamlingen).
LUNA’s bestyrelse håber, at Nørre Alslev og omegn har lyst at støtte foreningens arbejde med et
medlemskab, uanset om de deltager i generalforsamlingen – det betyder meget for foreningen LUNA, at vi
kan vise, at der er medlemmer, som bakker op om vores arbejde.

LUNA indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 6. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.
Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af stemmetællere  
 2. Valg af dirigent   
 3. Formandens beretning   
 4. Regnskabsaflæggelse  
 5. Behandling af indkomne forslag   
 6. Fastsættelse af kontingent   
 7. Godkendelse af budget   
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)  
 9. 2 suppleanter (1-årig periode)  
 10. Valg af 1 revisorer (2-årig periode) 
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig periode)  
 12. Eventuelt   
   
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før
  generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk