Brug denne kategori for at vise nyheden på forsiden.

Referat fra den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

 

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

 

 1. Valg af stemmetællere
  1. Morten Jensen
  2. Nick Lyng
 2. Valg af dirigent
  1. Anders Holstener
  2. Indkaldelse er sket efter vedtægterne. Udsendt via sociale medier 1.april 2024.
 • Generalforsamlingen er efter vedtægterne beslutningsdygtig.
 1. Dagsordenen er også efter vedtægterne.
 2. Afstemning under punkt 8 er efter simpelt flertal.
 1. Formandens beretning (Se den nedenfor)

  1. Kommentarer – der spørges ind til pumptrack banen – Bo Daugaard forklarer og viser inspirationsvideo.
  2. Kommentarer på/ ros til det store arbejde med at skaffe medlemmer og synlighed.
 • Vigtigt, at der også er fokus på nye boliger i byen. Nye boliger giver nye borgere i byen. Thomas Huge kommentere herpå. Han ved, at der er vedtaget lokalplaner, hvor der er tilladelse til at bygge nye boliger. Vi har i LUNA også kontaktet kommunen vedrørende Langgade 31 (den gamle biograf) med henblik på en afklaring af bygningen, der pt ikke pryder byen.
 1. Nye parker – Vennerslund – der er fonde knyttet hertil, vær opmærksom på der kan være penge at hente her.
 2. Kommentar fra Flemming Johnsen; Dengang vi gik fra Nørre Alslev kommune til Guldborgsund kommune, var vi en gruppe borgere, der etablerede en gruppe, der minder om LUNA. Jeg er glad for, at med LUNA, er der kommet en gruppe, der ønsker at gøre opmærksom på vores område og tale vores bys sag.
 3. For at få større indflydelse – er vi nødt til at gøre os selv stærkere.
 • Måske vi skal være bedre til at gøre opmærksomme på os selv – på anden måde. Måske skal vi være en del af lektiehjælp, computerhjælp osv. Der kan være ildsjæle rundt om, måske vi på den måde kan skabe opmærksomhed på og om LUNA.
 • Forlang at der indsættes nye ruder i ødelagte bygninger på hovedgaden.

Beretningen er taget til efterretning

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet godkendes
 2. Behandling af indkomne forslag *
  1. Ikke aktuelt, da der ikke er indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent
  1. Privatperson – 100 kr.
  2. Erhverv/forening – 500 kr.
  3. Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ved sidste års generalforsamling blev der foreslået et familiekontingent – det har bestyrelsen drøftet og besluttet ikke at indføre.

Kontingentet vedtages

 1. Godkendelse af budget
  1. Budgettet fremlægges – Det ender med et underskud på 9.000kr, da vi ønsker at afsætte 10.000kr til professionel hjælp til fondsansøgning.
  2. Spørgsmål: må LUNA lave et arrangement, hvor vi indsamler/tjener penge til foreningen.
 • Flemming – Hallen ønsker at være samarbejdende i arrangementer for byen, herunder musik/foredrag osv. Thomas svarer – det er også det jeg har nævnt i min beretning – måske LUNA kan være samlende i sådanne arrangementer.
 1. En oplægsholder til generalforsamlingen
 2. Budgettet godkendes
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  1. Nick Lyng – genvalg
  2. Louise Harder – genvalg
  3. Thomas Huge – genvalg
  4. Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg

Thomas 10 stemmer

Morten 8 stemmer

Nick 10 stemmer

Louise 10 stemmer

Birgith 1 stemme

Peter 1 stemme

 1. 2 suppleanter (1årig periode)
  1. Birgith 1.suppleant
  2. Grace 2.suppleant

Peter 4 stemmer

Birgith 10 stemmer

Grace 6 stemmer.

 1. Valg af 1 revisorer (2årig periode)
  1. Lena Havsten – modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
  1. Peter Hallev
 3. Eventuelt
  1. Flemming orienterer om en samtale som han har haft sammen med Nick Lyng og Thomas Huge og Lars Jensen (formanden for hallen). Hallen ønsker at bygge hal og svømmehal sammen. Flemming og Lars var til et godt og konstruktivt møde på kommunen. Byen mangler et forsamlingshus. Et sted, hvor byens borgere kan mødes, kan holde deres fester. På det møde blev vi opfordret til at samarbejde med LUNA om pumptrackbanen. Flemming og Lars udarbejder ansøgningen, hvor vi sammen søger et fælles projekt.

Vi mangler et sted, hvor man kan få en kop kaffe, forældre der venter på børn til sport kan mødes.

 

Folkeskoven der er plantet bag fodboldbanen, området er blevet udvidet. – LUNA vil blande sig i den debat og bør byde ind.

 

Nørre Alslev stierne – er nu næsten helt færdigt. Kirsten Olesen har repræsenteret LUNA i det arbejde. Forventet åbning slutningen af august.

 

 

Den nye bestyrelse

 

Formand: Thomas Huge

Næstformand: Nick Lyng

Sekretær: Louise Harder

Kasser: Morten Jensen

 

 

Birgith – melder sig klar til at træde til på suppleantposten om et år.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter: 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag *
 • Fastsættelse af kontingent
  • Privatperson – 100 kr.
  • Erhverv/forening – 500 kr.
  • Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  • Nick Lyng – genvalg
  • Louise Harder – genvalg
  • Thomas Huge – genvalg
  • Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg
 • 2 suppleanter (1årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2årig periode)
 • Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
 • Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk

Bliv en del af forandringen i Nørre Alslev!

Er du passioneret omkring byudvikling og drømmer om at sætte et varigt præg på lokalsamfundet? Så er det måske dig, vi leder efter! Foreningen LUNA, som står bag en række innovative og spændende byfornyelsesprojekter i Nørre Alslev på Falster, søger nu et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant. Vi er en forening, der brænder for at udvikle og fremhæve vores bys unikke kvaliteter og muligheder. Vores mål er at skabe et levende, attraktivt og bæredygtigt bymiljø, hvor både fastboende og besøgende kan trives.

Hvem er vi?

Foreningen LUNA har siden sin stiftelse arbejdet målrettet med byfornyelse og udviklingsprojekter i Nørre Alslev. Vi tror på, at det lokale er nøglen til bæredygtig vækst og fællesskab. Gennem vores projekter har vi skabt nye mødesteder, grønne oaser og kulturelle initiativer, der sammen styrker byens identitet og samhørighed. Vores arbejde er drevet af passion, engagement og et stærkt fællesskab.

Hvem søger vi?

 • Du har en stærk interesse for byudvikling, bæredygtighed eller kulturelle projekter.
 • Du er proaktiv, løsningsorienteret og god til at samarbejde.
 • Du har lyst til at bidrage med din viden, tid og energi for at gøre en forskel i Nørre Alslev.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Muligheden for at være med til at forme fremtidens Nørre Alslev.
 • Et engageret og støttende fællesskab, hvor dine idéer og initiativer er værdsatte.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde og netværksdannelse.
 • Indflydelse på lokale udviklingsprojekter og initiativer.

Sådan ansøger du

Er du interesseret i at blive en del af LUNA’s bestyrelse eller ønsker at vide mere om suppleantposten? Send os en hilsen i nedenstående kontaktformular, hvor du fortæller lidt om dig og hvorfor du ønsker at bidrage til Nørre Alslevs lokalsamfund.

Du er også meget velkommen til at skrive til formand: Thomas Huge på mail: formand@lu-na.dk  eller ringe på telefon: (+45) 21 43 59 25

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i vores fællesskab!

Gør en forskel – sammen kan vi skabe et levende og bæredygtigt Nørre Alslev!

 

  Så er det blevet tid til nyhedsbrev. Næste gang vi udkommer igen, er til sommer.

  Der er desværre ikke sket så meget synligt fra LUNA´s side det sidste stykke tid. Vi har brugt hele andet halvår af 2023 på at lave forarbejde til det vi håbede, som skulle blive til 2. del af Bevægelsesparken. Vi har ventet spændt på vores ansøgning hos kommunen. En ansøgning, vi har brugt de sidste 1½ år på at lave forabejde hos og med kommunen. Vi har holdt møder med forvaltningen, politiske udvalg og fået positive tilkendegivelser hele tiden. Når man så står på målstergen, og skal bevillige os penge, som en statkapital, til at danne grundlag for yderligere fondsansøgninger, ja så fattes kommunen penge. Vores endelige afslag på ansøgningen, fik vi først her omkring årsskiftet.

  Det har bragt os i en ny situation i bestyrelsen, om hvad vil vi så ?? Her har vi på årets første møde i januar besluttet, at henlægge 2. del af Bevæglesesparken, for til gengæld at give os i kast med et nyt og andet projekt. Vi har beslutet at arbejde på en ”pump track bane” i stedet. Denne beslutning, fordi vi har en forventning om, at vi lettere kan skaffe fondsmidler og startkapital til sådan en bane uden økonomisk hjælp fra kommunen. Så vi er nu i de indledende faser med dette projekt. Der kan øvrigt ses mere om projektet på vores hjemmeside LU-NA.dk

  Selv om der ikke er sket synlige ting i Nørre Alslev, der kan tilskrives LUNA´s arbejde, så har vi det sidste halve år arbejdet på en opdatering af vores hjemmeside, så vi nu mener den er tidssvarende.

  Vi har også stadig gang i arbejdet om Nørre Alslev stierne med 3 forskellige afstande og ruter, som nærmer sig sin afslutning. Der er ved at blive lavet nogle skilte med tekst. Det er vores tidligere bestyrelsesmedlem Kirsten Olsen, som repræsenteret os i en arbejdsgruppe unden for LUNA.

  LUNA var også repræsenteret med en stand til skolefesten på skolen. Vi fik mange besøg og gode snakke og nye medlemmer.

  Generalforsamlingen afholdes i hallens kantine ons d. 17. april, så sæt allerede kryds i kalenderen der.

  Ring eller skriv gerne til os, hvis I brænder inde med en idé , eller andet, som kunne være i LUNA´s interesse.

   

  Venlig hilsen

  LUNA, fmd Thomas Huge

  21435925

  28 marts 2023 - kl. 23:45

  Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

  Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

  Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
  • 2 suppleanter (1-årig periode)
  • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
  • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
  • Eventuelt   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Send til formand@lu-na.dk   

  Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
  Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
  alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
  fællesskaber.

  Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
  ”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

  Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
  foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
  Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
  Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

  Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
  Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
  ikke garantere at der er kaffe/kage.

  LUNA deltager torsdag d. 13. oktober 2022 ved skolefesten på Nørre Alslev Skole, og vi håber at møde mange, der har lyst til at høre mere om LUNA – og de udviklingsprojekter, som vi planlægger at iværksætte for at skabe liv i og omkring byen. Har du måske nogle ideer? Så byd endelig ind! Vi glæder os til at møde jer og håber at I vil hilse på os.