LUNA indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag 26. august 2020 kl. 19.00 i Nordfalsters idræts- og Kulturcenter’s Café.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere   
 2. Valg af dirigent   
 3. Formandens beretning   
 4. Regnskabsaflæggelse  
 5. Behandling af indkomne forslag   
 6. Fastsættelse af kontingent   
 7. Godkendelse af budget   
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode – 4 i lige år)  
 9. 2 suppleanter (1 årig periode)  
 10. Valg af 1 revisorer (2 årig periode)   
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1 årig periode)  
 12. Eventuelt   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Fremsendes til formand@lu-na.dk .