Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter: 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag *
 • Fastsættelse af kontingent
  • Privatperson – 100 kr.
  • Erhverv/forening – 500 kr.
  • Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  • Nick Lyng – genvalg
  • Louise Harder – genvalg
  • Thomas Huge – genvalg
  • Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg
 • 2 suppleanter (1årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2årig periode)
 • Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
 • Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk

Bliv en del af forandringen i Nørre Alslev!

Er du passioneret omkring byudvikling og drømmer om at sætte et varigt præg på lokalsamfundet? Så er det måske dig, vi leder efter! Foreningen LUNA, som står bag en række innovative og spændende byfornyelsesprojekter i Nørre Alslev på Falster, søger nu et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant. Vi er en forening, der brænder for at udvikle og fremhæve vores bys unikke kvaliteter og muligheder. Vores mål er at skabe et levende, attraktivt og bæredygtigt bymiljø, hvor både fastboende og besøgende kan trives.

Hvem er vi?

Foreningen LUNA har siden sin stiftelse arbejdet målrettet med byfornyelse og udviklingsprojekter i Nørre Alslev. Vi tror på, at det lokale er nøglen til bæredygtig vækst og fællesskab. Gennem vores projekter har vi skabt nye mødesteder, grønne oaser og kulturelle initiativer, der sammen styrker byens identitet og samhørighed. Vores arbejde er drevet af passion, engagement og et stærkt fællesskab.

Hvem søger vi?

 • Du har en stærk interesse for byudvikling, bæredygtighed eller kulturelle projekter.
 • Du er proaktiv, løsningsorienteret og god til at samarbejde.
 • Du har lyst til at bidrage med din viden, tid og energi for at gøre en forskel i Nørre Alslev.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Muligheden for at være med til at forme fremtidens Nørre Alslev.
 • Et engageret og støttende fællesskab, hvor dine idéer og initiativer er værdsatte.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde og netværksdannelse.
 • Indflydelse på lokale udviklingsprojekter og initiativer.

Sådan ansøger du

Er du interesseret i at blive en del af LUNA’s bestyrelse eller ønsker at vide mere om suppleantposten? Send os en hilsen i nedenstående kontaktformular, hvor du fortæller lidt om dig og hvorfor du ønsker at bidrage til Nørre Alslevs lokalsamfund.

Du er også meget velkommen til at skrive til formand: Thomas Huge på mail: formand@lu-na.dk  eller ringe på telefon: (+45) 21 43 59 25

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i vores fællesskab!

Gør en forskel – sammen kan vi skabe et levende og bæredygtigt Nørre Alslev!

 

  Så er det blevet tid til nyhedsbrev. Næste gang vi udkommer igen, er til sommer.

  Der er desværre ikke sket så meget synligt fra LUNA´s side det sidste stykke tid. Vi har brugt hele andet halvår af 2023 på at lave forarbejde til det vi håbede, som skulle blive til 2. del af Bevægelsesparken. Vi har ventet spændt på vores ansøgning hos kommunen. En ansøgning, vi har brugt de sidste 1½ år på at lave forabejde hos og med kommunen. Vi har holdt møder med forvaltningen, politiske udvalg og fået positive tilkendegivelser hele tiden. Når man så står på målstergen, og skal bevillige os penge, som en statkapital, til at danne grundlag for yderligere fondsansøgninger, ja så fattes kommunen penge. Vores endelige afslag på ansøgningen, fik vi først her omkring årsskiftet.

  Det har bragt os i en ny situation i bestyrelsen, om hvad vil vi så ?? Her har vi på årets første møde i januar besluttet, at henlægge 2. del af Bevæglesesparken, for til gengæld at give os i kast med et nyt og andet projekt. Vi har beslutet at arbejde på en ”pump track bane” i stedet. Denne beslutning, fordi vi har en forventning om, at vi lettere kan skaffe fondsmidler og startkapital til sådan en bane uden økonomisk hjælp fra kommunen. Så vi er nu i de indledende faser med dette projekt. Der kan øvrigt ses mere om projektet på vores hjemmeside LU-NA.dk

  Selv om der ikke er sket synlige ting i Nørre Alslev, der kan tilskrives LUNA´s arbejde, så har vi det sidste halve år arbejdet på en opdatering af vores hjemmeside, så vi nu mener den er tidssvarende.

  Vi har også stadig gang i arbejdet om Nørre Alslev stierne med 3 forskellige afstande og ruter, som nærmer sig sin afslutning. Der er ved at blive lavet nogle skilte med tekst. Det er vores tidligere bestyrelsesmedlem Kirsten Olsen, som repræsenteret os i en arbejdsgruppe unden for LUNA.

  LUNA var også repræsenteret med en stand til skolefesten på skolen. Vi fik mange besøg og gode snakke og nye medlemmer.

  Generalforsamlingen afholdes i hallens kantine ons d. 17. april, så sæt allerede kryds i kalenderen der.

  Ring eller skriv gerne til os, hvis I brænder inde med en idé , eller andet, som kunne være i LUNA´s interesse.

   

  Venlig hilsen

  LUNA, fmd Thomas Huge

  21435925

  Deltagere: Nick Lyng (næstformand), Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Benjamin R. Jacobsen

   

  • Bordet rund
   1. Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev Stierne – der laves en rute med 8 punkter – ruten er fastlagt, de er nu i gang med at lave de 8 beskrivelser. K har spurgt til at anvende vores YouTube kanal. Vi beslutter hurtigt, at det må hun gerne, det er et godt projekt, som vi gerne vil være en del af.

  Stierne bør være klar engang i foråret.

  1. T fra kommunen har– vedrørende tilflytter arrangement – Louise skriver til hende hurtigst muligt.
  2. Louise: Skolen har droppet Rynkebyløbet – påtænker at finde på en anden model – måske i samarbejde med os – Louise følger op ved næste bestyrelsesmøde på skolen.
  • Status fra kommunen vedrørende ansøgning, vi har fået afslag, hvad gør vi nu?

  Vi er skuffet – der har været mange møder. Vi er hverken kommet i betragtning eller kommet i spil ved forhandlingerne. Vi har endnu ikke fået det officielle afslag. Det er ikke bragt i spil af CR, direktøren for kultur og fritid.

  Thomas har talt med M centerchef for skoleområdet. Der er afsat 250.000kr som er momsen af et forventet byggearbejde på 1mio.

  Det er lidt bittert for os lige nu.

  Det er oplagt, at vi tager fat i pumptrack banen nu. Det er oplagt, nu hvor fase 2 ikke længere er i spil.

  LAK er oplagt at søge om – vi skal være klar allerede i det nye år.

  Lokale anlægsfond også godt sted at søge midler.

  Alle tegninger, tilladelser og priser skal opdateres så vi kan komme videre med projektet.

  Vi sætter Bo på sagen.

  Vedligeholdelse af pumptracken – hvem har den forpligtigelse.

  • fremvisning af nuværende bevægelsespark 5/10 (TH, Nick)

  Vi vælger ikke at deltage i dette arrangement, men da det drejer sig om ”underholdning” af 30 mand fra kommunen.

  Det er en temadag for kommunen for at vise, hvad pengene som bevilliges af kommunen, bliver brugt til.

  Nick og Thomas har valgt at sige nej tak til deltagelse i dette arrangement.

  • Underskrifter bank

  Følgende mangler at skrive under: Martin, Martin og Bo

  • Status hjemmeside (MB) – beskrivelser af Benjamin og Thomas mangler.

  Opdatering af hjemmesiden – nyheder – Luna til skolefest på Nørre Alslev skole. Lave et dele link til Facebook – så vi der kan vise at vi deltager ved skolefesten.

  • Nyhedsbrev

  Er skrevet – nu skal det ud… Martin har (vist nok) skabelonen klar. Følge op via kasseren, der har alle mailadresser.

  Når nyhedsbrevet er udsendt på mail. Når nyhedsbrevet er sendt på mail, skal det på hjemmesiden og derefter kan vi dele via facebook.

  • mulighed for reklamefilm (BJ)

  Har en kontakt der gerne vil lave en reklamefilm. Filmen er gratis, hvis hun må dele den på sin hjemmeside.

  En præsentation af os – om Luna. Noget vi evt. kan bruge på hjemmesiden og som del af vores fondssøgninger.

  Vi siger Ja-tak. Benjamin følger op.

  • stand ved skolefesten på NAS

  Thomas kan deltage, Louise kan runde – men ikke stå fast, da hun også skal stå i drikkevarebod med skolebestyrelsen. Vi har brug for mindst én mere, der kan deltage.

  Louise har skrevet til skolen for at få pladsen som sidste år.

  Vi har brug for flyers – som sidste år – kan de skaffes? Dem som vi brugte i forbindelse med generalforsamlingen.

  Hvis Bo kan deltage – kan han så have pc med igen? Tanken er, at vi fortæller om pumptracken – at fase 2 ikke bliver til noget nu og måske fortæller om alt det andet spændende vi laver herunder stierne, som også var nævnt ved generalforsamlingen.

   1. Der skal følges op på bevægelsesparkens vedligeholdelse

   

  Næste møde tirsdag 7/11 19.30

   

  • punkter til kommende møder
   1. Pumptrack banen v. Bo Daugaard
   2. ”Luna prisen”. Denne kunne gives for byens ildsjæl, bedste sportspræstation eller andet. En ide vi skal drøfte nærmere – for at få flere deltagere til GF. – Med fokus på ildsjæle
   3. Linkedin
   4. Se på dagsorden for generalforsamlingen
   5. Synlighed – kan vi evt. have et skilt – lysskilt (Bo har tidligere haft en ide) Banner op i NAB osv.
   6. Følge op på vedtægterne
   7. Fra generalforsamlingen: familieabonnement – pris for en familie 150kr
   8. Sti til Gåbense – Gåbense/Storstrømsbro

   

  Referat LUNA bestyrelsesmøde tirsdag 22.08 2023 kl. 19.00 (først bevægelsesparken dernæst Gåbense Strandvej 39)

   

  Deltagere: Bo Daugaard, Martin Funk Håkonsson (kasserer), Benjamin R. Jacobsen, Nick Lyng (næstformand9, Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Martin Hartmann Bornebusch, Ronni Jensen (suppleant) og Bjarne Wulff (suppleant)

   

  • Bordet rundt
  • formanden takker for godt arrangement i sommers.
  • Bo lufter en ide på det område mellem den nye og gamle Storstrømsbro, han har allerede forsøgt at lufte sin ide i facebookgruppen ”den nye Storstrømsbro”. Nordfalsters strandpark – med alt hvad der hører til af strandlig hygge, ishus, god sandstrand mm. Bo har fået positive tilkendegivelser – måske en ide til LUNA. Bo vil i første omgang tage kontakt til kommunen og vejdirektoratet for at undersøge hvad planen er med området.
  • Louise følger op vedrørende bosætningsarrangementet – da hun ved, at det er en del af sparekataloget.
  • Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev stierne – de har fået tilladelse til at bruge det gamle kommunelogo – og ruten vil blive markeret med fodspor.
  • Status fra kommunen

  Umiddelbart er der ikke afsat penge til vores projekt i kommunen, Thomas har været kommunens budget igennem for at se om vi er der. Thomas har telefonmøde i morgen. Thomas vil gøre sit til at holde os til. Man må ikke spare på anlægsbudgettet, det er bestemt. VI afventer udfaldet af det møde.

  Der skal over de næste år spares rigtig mange penge i kommunen og det vil kunne mærkes over alt.

  Svømmehallen – der er lavet en stor fejlberegning og den er derfor ikke længere en del af kataloget. Man ville evt. gerne gøre den privatejet. Her vil det være oplagt at hallen og svømmehallen bliver slået sammen.

  Fodboldbanernes vedligeholdelse er også bragt i spil – Thomas har kontaktet bestyrelsen i fodboldklubben for at spørge til vedligehold. Bo fortæller, at fodboldklubben har robotplæneklippere. Ronni fortæller at kommunen kun står for græsslåning.

  • Status vedr. MB – Thomas har forhandlet med hende – men hun har nu meddelt at hun pga. sygdom ikke kan påtage sig at hjælpe os. Thomas havde forhandlet sig frem til 25 timers vejledning til en pris af 33.000 +moms.

  TKR – fundraiser, skal vi evt. kontakte ham? Skal vi høre MB, hvem hun henviser til?

  Det aftales at Thomas kontakter TKR, da han selv har taget kontakt til Bo 1/6 og lagt op til at han kan hjælpe os. Vi afventer et udspil fra ham.

  28 marts 2023 - kl. 23:45

  Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

  Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

  Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
  • 2 suppleanter (1-årig periode)
  • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
  • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
  • Eventuelt   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Send til formand@lu-na.dk   

  Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
  Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
  alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
  fællesskaber.

  Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
  ”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

  Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
  foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
  Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
  Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

  Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
  Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
  ikke garantere at der er kaffe/kage.

  LUNA deltager torsdag d. 13. oktober 2022 ved skolefesten på Nørre Alslev Skole, og vi håber at møde mange, der har lyst til at høre mere om LUNA – og de udviklingsprojekter, som vi planlægger at iværksætte for at skabe liv i og omkring byen. Har du måske nogle ideer? Så byd endelig ind! Vi glæder os til at møde jer og håber at I vil hilse på os.

  Bestyrelsen i foreningen LUNA glæder sig over, at det i 2022 er muligt at afholde en ordinær
  generalforsamling efter vedtægterne, i april måned.  ”Der er kandidater til alle tillidsposter i og omkring
  bestyrelsen, så i kan trygt komme; ingen grund til bekymring om at blive valgt til noget man ikke har lyst
  til.”, siger Kirsten Olsen fra LUNA.

  Vi har været så heldige, at iværksætter og foredragsholder Martin Witt kunne lokkes til Nørre Alslev. Martin
  står bag børnebogen om Hvalen Walter, og i sine foredrag prøver han konsekvent at overbevise deltagerne
  om, at der er altid en grund til at smile.

  Deltagerne på generalforsamlingen kan forvente at møde en passioneret foredragsholder, der indlevende
  fortæller om livet som YES-MAN og iværksætter på godt og ondt. Martin var godt på vej mod de 30 år, og
  troede han havde helt styr på sit liv, – sådan går det ikke altid – heldigvis. En krise får vendt op og ned på
  Martins liv, og kaster ham i en helt ny retning. Et liv som Yes-man er begyndt og skaber helt nye muligheder
  og oplevelser.  
  Hele omdrejningspunktet er vigtigheden i at være tro mod sig selv og altid finde en grund til at smile.

  Se YouTube links her under:
  https://www.youtube.com/watch?v=XxktujgntmU&authuser=1
  https://www.youtube.com/watch?v=slkzA2cbOxs&authuser=1

  LUNA har oprettet en begivenhed på Facebook, som vi håber at folk vil benytte til tilmelding, så vi er sikre
  på at have kaffe og stole til alle.

  Generalforsamling og foredrag ligger tidligt i år. Det er for at ramme uden om perioden med konfirmationer
  og andre arrangementer, som vi ved finder sted i lokalområdet. Forhåbentligt vil det derfor resultere i stor
  deltagelse til generalforsamlingen og det efterfølgende gratis foredrag. Det er ikke et krav at være medlem
  af foreningen LUNA for at deltage (dog nødvendigt for stemmeret til generalforsamlingen).
  LUNA’s bestyrelse håber, at Nørre Alslev og omegn har lyst at støtte foreningens arbejde med et
  medlemskab, uanset om de deltager i generalforsamlingen – det betyder meget for foreningen LUNA, at vi
  kan vise, at der er medlemmer, som bakker op om vores arbejde.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 6. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.
  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af stemmetællere  
  2. Valg af dirigent   
  3. Formandens beretning   
  4. Regnskabsaflæggelse  
  5. Behandling af indkomne forslag   
  6. Fastsættelse af kontingent   
  7. Godkendelse af budget   
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)  
  9. 2 suppleanter (1-årig periode)  
  10. Valg af 1 revisorer (2-årig periode) 
  11. Valg af 1 revisorsuppleant (1-årig periode)  
  12. Eventuelt   
    
   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før
   generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk


  Foreningen LUNA inviterer til officiel indvielse af Nørre Alslev Hundepark lørdag den 29. januar 2022 kl.
  13.00 – alle er velkomne!

  Program for indvielse af Nørre Alslev Hundepark
  Alle tider er ca. tider.

  • KL: 13.00 Velkomst v. Flemming Ulka, formand LUNA
  • KL: 13.05 Tale og klip af snor v. borgmester Simon Hansen
  • KL: 13.15- ca. 14.30 Fri leg i hundeparken – Hotdogs til hundenes tobenede venner fra Pølsevognen.

  Vi er rigtig glade for at vores nye borgmester, Simon Hansen, har tid og lyst at deltage i den officielle
  indvielse. Efter den officielle del med taler og klip af snor, er der fri leg for hunde og deres ejere. 

  Der er arrangeret pølsevogn fra “Hos Kim”, Vordingborg, der kommer og serverer hotdogs.
  Vores lokale “REMA1000” har sponseret vand og frugt.
  Vores lokale “Home Made Bakery Nr. Alslev” har sponsoreret kringle.
  Dyrlæge, Christina Krarup fra Skyggedahl Dyreklinik, stiller op med en lille konkurrence og en snak samt dialog.

  Vi kan allerede nu se at der taget rigtig godt imod hundeparken. Der er imidlertid stadig småjusteringer
  med hegnet som vi arbejder på kommer på plads inden den officielle indvielse.

  Støtte til Pølsevognen har fået fra Strakspuljen v/Guldborgsund Kommune. Tusinde tak for det!
  #voresguldborgsund