Bevægelsesparken fase 2 er på tegnebrættet

“Vi glæder os til at komme i gang med næste etape”, udtaler Flemming Ulka, der er formand for foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev). Firmaet Uniqua er valgt mellem 4 firmaer, der alle havde lavet nogle virkelig flotte og inspirerende oplæg.

“Nu bliver det mere detaljeret, der skal detailplanlægges i de forskellige områder – er det præcis det forslag, eller hvad skal justeres? ”, Flemming fortsætter: “Planen er, at der bliver truffet beslutning om, hvilke ideer og ønsker, der skal med i de nye tegninger / prisoverslag, når vi har modtaget input medio april.”

LUNA er i øjeblikket i dialog med foreninger og nogle af de lokale borgere, der i dag benytter Bevægelsesparken og selvfølgelig Nørre Alslev skole, herunder elevrådet og ungdomsskolen. Alle er velkomne til at komme med input (formand@lu-na.dk). Flemming pointerer: “Vi kan ikke love, at vi kan imødekomme alle de ideer og forslag der kommer, men vi vil tage dem seriøst i de endelige overvejelser. Det er vigtigt for os, at det fortsat er et område, som kan blive til glæde for alle, og dermed et område vi hjælper hinanden med at passe på.”

Det gamle stadion får nyt liv, blandt de vigtige kriterier til oplægget var atletik, fodbold, “den røde tråd” på skolen og med “fase 1” af Nørre Alslev Bevægelsespark.