Referat LUNA bestyrelsesmøde tirsdag 22.08 2023 kl. 19.00

Referat LUNA bestyrelsesmøde tirsdag 22.08 2023 kl. 19.00 (først bevægelsesparken dernæst Gåbense Strandvej 39)

 

Deltagere: Bo Daugaard, Martin Funk Håkonsson (kasserer), Benjamin R. Jacobsen, Nick Lyng (næstformand9, Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Martin Hartmann Bornebusch, Ronni Jensen (suppleant) og Bjarne Wulff (suppleant)

 

  • Bordet rundt
  • formanden takker for godt arrangement i sommers.
  • Bo lufter en ide på det område mellem den nye og gamle Storstrømsbro, han har allerede forsøgt at lufte sin ide i facebookgruppen ”den nye Storstrømsbro”. Nordfalsters strandpark – med alt hvad der hører til af strandlig hygge, ishus, god sandstrand mm. Bo har fået positive tilkendegivelser – måske en ide til LUNA. Bo vil i første omgang tage kontakt til kommunen og vejdirektoratet for at undersøge hvad planen er med området.
  • Louise følger op vedrørende bosætningsarrangementet – da hun ved, at det er en del af sparekataloget.
  • Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev stierne – de har fået tilladelse til at bruge det gamle kommunelogo – og ruten vil blive markeret med fodspor.
  • Status fra kommunen

Umiddelbart er der ikke afsat penge til vores projekt i kommunen, Thomas har været kommunens budget igennem for at se om vi er der. Thomas har telefonmøde i morgen. Thomas vil gøre sit til at holde os til. Man må ikke spare på anlægsbudgettet, det er bestemt. VI afventer udfaldet af det møde.

Der skal over de næste år spares rigtig mange penge i kommunen og det vil kunne mærkes over alt.

Svømmehallen – der er lavet en stor fejlberegning og den er derfor ikke længere en del af kataloget. Man ville evt. gerne gøre den privatejet. Her vil det være oplagt at hallen og svømmehallen bliver slået sammen.

Fodboldbanernes vedligeholdelse er også bragt i spil – Thomas har kontaktet bestyrelsen i fodboldklubben for at spørge til vedligehold. Bo fortæller, at fodboldklubben har robotplæneklippere. Ronni fortæller at kommunen kun står for græsslåning.

  • Status vedr. MB – Thomas har forhandlet med hende – men hun har nu meddelt at hun pga. sygdom ikke kan påtage sig at hjælpe os. Thomas havde forhandlet sig frem til 25 timers vejledning til en pris af 33.000 +moms.

TKR – fundraiser, skal vi evt. kontakte ham? Skal vi høre MB, hvem hun henviser til?

Det aftales at Thomas kontakter TKR, da han selv har taget kontakt til Bo 1/6 og lagt op til at han kan hjælpe os. Vi afventer et udspil fra ham.