Vær med til at præge udviklingen i Nørre Alslev

Sæt dit præg på lokalområdet og deltag når LUNA – foreningen for liv og udvikling i Nørre Alslev afholder generalforsamling
Onsdag d. 17. april kl. 19.00 i Nørre Alslev Boldklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
• 1. Valg af stemmetællere  
• 2. Valg af dirigent  
• 3. Formandens beretning  
• 4. Regnskabs aflæggelse 
• 5. Behandling af indkomne forslag  
• 6. Fastsættelse af kontingent  
• 7. Godkendelse af budget  
• 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år) 
• 9. 2 suppleanter (1 årig periode) 
• 10. Valg af 2 revisorer (2 årig med valg hhv. lige og ulige år)  
• 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1 årig periode) 
• 12. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 4, stk. 5, være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.   

Velkommen d. onsdag d. 17. april kl. 19.00

Nørre Alslev Boldklub
Nørre Alslev Stationsvej 3a
4840 Nørre Alslev