Tag Archive for: generalforsamling

Tirsdag 8. juni 2020 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode – 3 i ulige år)
9) 2 suppleanter (1-årig periode)
10) Valg af 1 revisor (2-årig periode) – ikke aktuel i 2021
11) Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
12) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send forslag til “formand@lu-na.dk”.

Tilmelding via kasserer@lu-na.dk – så vi sikrer at kunne overholde de, til den tid, gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.

Tilmeldingsfristen er senest 7/6-21.

Efter generalforsamlingen fortæller foreningen om Fase 2 i bevægelsesparken og hvilke andre projekter Foreningen LUNA er med i for at skabe Liv og Udvikling i Nørre Alslev.