E-lærings området bliver nu en realitet

Bevægelsesparkens sidste brik falder nu på plads efter at Guldborgsunds Økonomiudvalget har bevilget 225.000 kroner, så Nørre Alslev Bevægelsespark kan færdiggøres.

Pengene skal bruges til et e-lærings-miljø “MEMO” Memory-in-Motion som handler om at have det sjovt, mens du lærer ting. Her kan man vælge imellem spil som fokuserer på bevægelse og leg, eller som har mere fokus på matematik, og hukommelsesspil der udfordrer hjernen. Det nye område gør, at bevægelsesparken i endnu højere grad kan blive inddraget i undervisningen på Nørre Alslev Skole.
Se video her

”Bevægelsesparken i Nørre Alslev er et godt eksempel på, hvad man kan opnå lokalt, når man går sammen om et projekt. Den lokale forening, Liv og Udvikling i Nørre Alslev (LUNA), har gjort et meget stort stykke arbejde for at gøre bevægelsesparken til en realitet. Den sidste del med e-læringsmiljøet er et spændende og nyskabende tiltag, som jeg håber, at børnene vil få rigtig meget glæde af,” siger borgmester John Brædder.

Guldborgsund Kommune har også tidligere i byggeprocessen støttet bevægelsesparken, og det er der en klar årsag til, forklarer John Brædder.

”Projekter som bevægelsesparken er med til at gøre en by som Nørre Alslev mere attraktiv at bosætte sig i. Området skaber lokalt fællesskab, samvær og sammenhold og lægger samtidig op til leg og bevægelse. Guldborgsund Kommune er bevægelseskommune med et mål om at få langt flere ud at røre sig, og det er bevægelsesparken i den grad med til. Jeg er så imponeret af det engagement, der er i Nørre Alslev.”

E-læringsmiljøet, som var den sidste etape i selve bevægelsesparken, koster i alt 410.000 kroner at etablere. LUNA har selv rejst 185.000 kroner, og med de 225.000 kroner fra Guldborgsund Kommune kan e-læringsområdet altså nu realiseres.