General forsamling 2020

LUNA indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag 21. april 2020 kl. 19.00 i Nordfalsters idræts- og Kulturcenter’s Café.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere  
 2. Valg af dirigent  
 3. Formandens beretning  
 4. Regnskabs aflæggelse 
 5. Behandling af indkomne forslag  
 6. Fastsættelse af kontingent  
 7. Godkendelse af budget  
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode – 4 i lige år) 
 9. 2 suppleanter (1 årig periode) 
 10. Valg af 1 revisorer (2 årig periode)  
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (1 årig periode) 
 12. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Fremsendes til formand@lu-na.dk .